Самит за планот за раст на ЕУ за Западен Балкан во Скопје

Самитот на Европската унија за Западен Балкан во Скопје заврши со оптимизам и усвојување на заедничка декларација меѓу лидерите-учеснички. Економскиот план на ЕУ, вреден шест милијарди евра, претставен од Европската комисија во ноември минатата година, е поврзан со спроведувањето на реформите и меѓусебната соработка на земјите од регионот. Целта е заедничкиот пазар на Западен Балкан да се направи функционален, овозможувајќи им пристап до европскиот пазар пред да станат полноправни членки на ЕУ.

Планот е поделен на четири столба: промовирање на интеграцијата на единствениот европски пазар, унапредување на регионалната економска соработка, спроведување реформи и користење на финансиските ресурси на ЕУ за инвестиции и реформи. Лидерите на Западен Балкан усвоија заедничка декларација со која се обврзуваат да ги развиваат своите земји според европските стандарди, нагласувајќи ја важноста на регионалната соработка за членство во ЕУ.

Македонскиот премиер рече дека планот нуди одлична можност за пристап до единствениот европски пазар и предвидува удвојување на БДП по глава на жител во регионот во следните десет години. Српскиот претседател ја истакна важноста на „зелените ленти“ за надминување на пречките во царинските контроли меѓу земјите и укажа на можноста за добивање средства веќе во мај или почетокот на јуни. Генералниот директор на Европската комисија подвлече дека регионалната интеграција е клучна за целосно искористување на единствениот европски пазар.

Косовскиот премиер ја истакна потребата да се запрат безбедносните закани за да се постигне економска интеграција, додека албанскиот премиер ја повика ЕУ да биде посериозна за пристапувањето на Западен Балкан. Понатаму, беа потпишани два протоколи во рамките на иницијативата Отворен Балкан, со цел да се создаде слободен пазар на труд меѓу земјите-учеснички (Србија, Северна Македонија и Албанија). Отворен Балкан е економска и политичка област формирана во јули 2021 година за да ја промовира трговијата, соработката и да ги подобри билатералните односи меѓу трите земји-членки.

Accedi

Inserisci le credenziali che hai ricevuto dall’amministrazione.

Логирај Се

Внесете ги ингеренциите што ги добивте од администрацијата.