Инвестиции

Вести

Нови сметки за закони за енергија и обновливи извори на енергија во Северна Македонија

Во обид да се усогласи националното законодавство со Пакетот за чиста енергија на Европската унија, Министерството за економија на Северна Македонија најави дека ќе има

Прочитајте ја статијата "

Accedi

Inserisci le credenziali che hai ricevuto dall’amministrazione.

Логирај Се

Внесете ги ингеренциите што ги добивте од администрацијата.