Македонското економско производство порасна за 4 отсто во 2021 година

Според Македонскиот национален завод за статистика, економското производство што го генерира земјата реално во текот на 2021 година се зголеми за околу 4%.

БДП изнесува 732,2 милијарди динари (11,8 милијарди евра) според сегашните цени во 2021 година, објави Макстат во денешниот говор.

Впрочем, треба да се истакне дека македонскиот БДП во последниот квартал од 2021 година се зголеми за 2,3% на годишна основа, извозот на стоки и услуги номинално се зголеми за 12,3%, а во текот на 2021 година увозот за 13,9%.

Потрошувачката на македонските домаќинства е зголемена за 5 отсто во текот на 2021 година.

Одлични резултати со оглед на назадувањето од 4,5% што го претрпе БДП во текот на 2020 година поради ефектите од пандемијата Ковид.

Accedi

Inserisci le credenziali che hai ricevuto dall’amministrazione.

Логирај Се

Внесете ги ингеренциите што ги добивте од администрацијата.