Партнери

Партнер Нација Сектор
Хотел Лимак Северна Македонија Хотел
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ УКИМ, Скопје Северна Македонија Образование
Универзитет "Гоце Делчев", Штип Северна Македонија Образование
Пивара Скопје Северна Македонија Производство на пијалоци
БиФарм Италија Маркетинг
Машински факултет, Скопје Северна Македонија Универзитетско образование
Олеопрес Северна Македонија Прехранбени производи
Мапеи Градежни Материјали
Акаунтинг Поинт Северна Македониjа Сметководствени Услуги
Кво Вадис Северна Македониjа Културно здружение

Accedi

Inserisci le credenziali che hai ricevuto dall’amministrazione.

Логирај Се

Внесете ги ингеренциите што ги добивте од администрацијата.