Ресторан “Кај Џино“ - Коримпекс

Сектор: Чевларска индустрија и угостителство

Придружна категорија: обичен член

Специјализација:

Град: Скопје

Е-пошта: ufficiosk@gmail.com

Веб-страница:

Презентација:

Попусти и договори:

Accedi

Inserisci le credenziali che hai ricevuto dall’amministrazione.

Логирај Се

Внесете ги ингеренциите што ги добивте од администрацијата.